Ansatte - B. Bersvendsen AS

Ansatte hos malermester B. Bersvendsen i Trondheim

Anders Bersvendsen

Malermester

Børge Bersvendsen

Maler

Astrid Bersvendsen

Kontor

Lars Erik Sandberg

Daglig leder

Jan-Tore Singstad

Formann/Prosjektleder

Robert Rognan

Maler

Gisle Sandberg

Maler

Marthe Hansen Sandberg

Lærling

Thomas Tangen

Hjelpearbeider

Yasin Mirzaie

Maler

Eirik Johannesen

Maler/Gulvsliper

Maria Li Hammer

Maler

Mari Elise Bøkseth

Maler

Roger Solli

Maler

Mats Solli

Lærling

Arne Hestvik

Maler/Sprøytmaler

mobelfornying@bbersvendsen.no

Christian Østlyng

Hjelpearbeider

Robin Solli

Hjelpearbeider

Tor Erik Brovold

Maler

Celine Einum

Lærling

Joakim Ramstad

Maler
Lærling

Erlend Asbak

Eirik Rømen

Lærling